Krooninen kipu ja seksuaalisuus

01.11.2019

Mikä tahansa akuutti kiputila voi kroonistua. Tällöin kyseessävoi olla keskushermoston yliherkistyminen sekäkeskushermoston ja aivojen ylläpitämä kipuongelma. Tällainen kipu ei ala yhtäkkiä vaan vaatii pidemmän herkistymisen kivulle. Usein kroonisesta kivusta kärsivillä on muitakin oireitakuten väsymystä, uniongelmia, mielialaongelmia sekä erilaisia herkkyyksiä muille ympäristön ärsykkeille. Jokaisen kipukokemus on henkilökohtainen eikä sitä voi kukaan muu täysin ymmärtää. On tärkeää, että kipuoireinen hyväksyy itse oman kipunsa, jotta hän voi etsiä juuri itselleen sopivia tapoja hallita kipuoireita. Lääkitys on vain yksi osa kivun hoitoa. Seksuaalisuuden äärellä ihminen on paljaimmillaan ja haavoittuvimmillaan. Krooninen kipu vaikuttaa aina itsetuntoonja sitä kautta myös seksuaalisuuteen. Kipu itsessään vaikuttaa jokapäiväiseen elämään ja haastaa sitä vaikuttaen näin ollen myös seksielämään. Lisäksi mahdollinen kehonkuvan muutos, lääkkeiden sivuvaikutukset, väsymys ja mieliala voivat vaikuttaa minäkuvaan negatiivisesti. Kipuoireisen elämä saattaa muuttua radikaalistikin ja uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen vie aikaa.

Kipu voi vaikuttaa itse seksiin joko suoraan tai välillisesti. Voi olla, että kipujen vuoksi seksin harrastaminen on haastavaa tai jopa tuntua mahdottomalta. Väsymys, heikko minäkuva tai esim. kuivat limakalvot voivat hankaloittaa tai estää seksiin ryhtymisen. Kipuoireinen voi myös tuntea itsensä epäseksikkääksi kumppanin silmissä, mikä voi aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta.

Kipuoireisen kumppanille:

Avoin kommunikaatio parisuhteessa korostuu erityisesti kipuoireisen kanssa. Joskus jo helläkin kosketus kipualueelle voi tuottaa kovaa kipua ja tämän vuoksi avoin kommunikaatio suhteessa on tärkeää. Mielialanvaihtelut ja väsymys ovat myös hyvin tavallisia kipuoireisella. Kipuoireisen kumppani voi omalla toiminnallaan helpottaa kipuoireisen arkea osallistumalla siihen aktiivisesti ja auttamalla siinä. Kaikenlainen hellyys ja läheisyys korostuvat kipuoireisen hyvässä parisuhteessa. Usein hyvä kosketus, hellyys ja läheisyys voivat helpottaa kipua ja sen lisäksi kipuoireinen tuntee olevansa hyväksytty. Seksissä korostuu läheisyys ja hellyys. Sen sijaan suorituskeskeisestä seksistä tulisi pyrkiä aktiivisesti eroon. 


Seksuaalineuvonnan hyödyt:

Seksuaalineuvojan kanssa voi luottamuksellisesti keskustella seksuaalisuudesta ja seksistä sekä näihin liittyvistä tunteista ja kysymyksistä. Yhdessä pyritään löytämään juuri sinulle/teille sopivia tapoja nauttia seksistä ja läheisyydestä. Krooninen kipu haastaa aina parisuhdetta, mutta sen ei tarvitse olla huono asia. Avoin kommunikaatio parisuhteessa yleensä aina parantaa myös seksielämää. Kipuoireisen minäkuvalla on myös suuri vaikutus seksuaalisuuteen ja seksistä nauttimiseen. Olisi tärkeää pystyä hyväksymään kipu osaksi minää ja oppia elämään sen kanssa tasapainoista (seksi)elämää.